Rezoluţia Parlamentului European referitoare la o inițiativă europeană privind boala Alzheimer și alte demențe (2010/2084(INI)) Parlamentul European, – având în vedere articolul 168 din Tratatul CE, – având în vedere articolul 35 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene(1) , – având în vedere Recomandarea Consiliului privind măsurile de combatere ...

Citeste mai departe »

ALIANŢA NAŢIONALĂ ALZHEIMER ALIANŢA NAŢIONALĂ ALZHEIMER – PROIECT iniţiat de Societatea Română Alzheimer şi dezvoltat împreună cu organizaţiile de pacienţi, organizaţiile profesionale şi ştiinţifice din domeniul medical, organisme şi operatori importanţi din sistemul de sănătate, precum şi cu alte organizaţii care sprijină elaborarea strategiei pentru considerarea demenţei o prioritate de ...

Citeste mai departe »

În 2006, aproape 5,4 milioane de cetăţeni din Uniunea Europeană trăiau cu boala Alzheimer sau o altă formă de demenţă. Odată cu îmbătrânirea populaţiei în toate statele membre ale Uniunii Europene, cercetătorii au prezis pana in 2040 o dublare a acestor cifre în Europa de Vest şi o triplare în ...

Citeste mai departe »

SRA pe Facebook