Header-POCA-color1

ADDENDUM NR.1 LA PROCEDURA SELECTIE MEMBRI GRUP TINTA
PENTRU VIZITA DE STUDIU – GRECIA

Conform Deciziei nr. 1/13/12.2019 a Comisiei de Selectie a membrilor grupului tinta inscrisi pentru vizita de studiu prevazuta in cadrul proiectului la activitatea A 5.2 Realizarea Planului de Actiune si organizarea unei vizite de studiu, calendarul selectiei se modifica dupa cum urmeaza:

I. CALENDARUL

29.11.2019 – numirea comisiei de selectie
04.12.2019 – publicarea Procedurii de selectie pe site-ul Solicitantului , precum si pe site-ul partenerului, precum si pe pagina de facebook a proiectului
04-18.12.2019 – primirea scrisorilor de intentie
19.12.2019 – evaluarea scrisorilor de intentie de catre comisia de selectie
20.12.2019 – publicarea listei cu participantii la vizita de studiu pe site-ul Solicitantului, precum si pe site-ul partenerului, precum si pe pagina de facebook a proiectului, precum si a listei de rezerva compuse din 5 persoane
23.12.2019 – confirmarea participarii la vizita de studiu a persoanelor selectate sa participe
23.12.2019 – in cazul in care exista persoane care nu confirma participarea la vizita de studiu, comisia de selectie contacteaz persoanele de pe lista de rezerva, in ordine, pina cind obtine confirmare a numarului total de 12 persoane participante la vizita de studiu.

Lista candidatilor selectati pentru vizita de studiu Grecia- Salonic


Proiect-SRA_Image1.png


Proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020!

Cod proiect 112591

www.poca.ro