În prezent principala activitate a Societăţii Române Alzheimer este “Centrul Memoriei”, centru ambulatoriu de diagnosticare, tratament şi îngrijire al tulburărilor cognitive” care datează din august 2000 şi a fost permanent îmbunătăţit cu noi secţiuni referitoare la consilierea familiilor, de includere a suferinzilor in alte programe de îngrijire la domiciliu, activităţi de editare, de învăţământ pentru studenţii la Facultăţile de Medicină şi de Psihologie , de popularizare a serviciilor oferite la nivelul populaţiei generale şi a medicilor de alte specialităţi, mai ales a medicilor de familie.

Menţionăm că acest proiect este constituit ca un parteneriat între Societatea Română Alzheimer – care oferă serviciile medicale, de consiliere, materiale informative, materiale pentru desfăşurarea acestora – şi Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia” care oferă spaţiul si utilităţile.

De asemenea, Centrul Memoriei este inclus în organigrama Spitalului.

Din luna ianuarie 2003, Ministerul Sănătăţii şi Familiei a recunoscut activitatea acestui centru de asistenţă medicală psihiatrică specifică a vârstnicilor cu tulburări de tip Alzheimer şi a înfiinţat în cadrul acestuia Comisia de Avizare a Tratamentului cu inhibitoare de acetil-colinesterază în Bucureşti. În acest fel , persoanele care au această suferinţă şi sunt în evidenţa Centrului Memoriei sau a altor policlinici de sector primesc aprobare pentru gratuitatea acestui tratament (acest tratament are un cost de aproximativ 5.000.000 lei lunar/pacient) prin Comisia de la acest nivel.

Luarea în evidenţă a acestor persoane va putea facilita realizarea unor studii epidemiologice corecte în oraşul Bucureşti referitoare la patologia cognitivă de tip boala Alzheimer.

SRA pe Facebook