Societatea Română Alzheimer a desfăşurat următoarele programe:

 • “Centrul de Zi pentru vârstnici” – beneficiari 50 de persoane vârstnice, lipsite de venituri, fara familie din cartierul Ferentari din Bucureşti, care participa zilnic la acest program.
  “Centru de Zi pentru vârstnici cu boala Alzheimer”-beneficiari 25 de persoane care primesc zilnic îngrijiri medico-sociale de tip comunitar. Serviciile sunt oferite de îngrijitori specializaţi si constau in activitati de terapie ocupaţionala si antrenament cognitiv. Programul este finanţat prin bugete Phare-Access pentru un an.
 • Program de ajutorare la domiciliu a persoanelor vârstnice lipsite de venituri. Ajutorul este asigurat prin subvenţie de la bugetul de stat, cu sprijinul Ministerului Muncii si Soidaritatii Sociale. Beneficiari-35 de persoane vârstnice, majoritatea peste 80 de ani, din toate sectoarele capitalei.
 • Linie de consultanta telefonica pentru vârstnici- beneficiari 20-25 de persoane care apelează zilnic acest serviciu pentru consiliere in stuatii de criza, pentru programări la consultaţii medicale de specialitate.
 • Centrul Memoriei – primul centru de acest fel din tara, pentru depistarea, diagnosticul si tratamentul tulburărilor cognitive. Beneficiari – persoane cu tulburări cognitive, in special cu demente de tip Alzheimer. Acesta funcţionează şi în prezent şi oferă servicii de diagnostic, tratament şi consiliere pentru tulburările cognitive.
 • Grupuri de Suport- program de instruire a membrilor de familie, program de psihoterapie de grup pentru familii.
 • Editare de materiale informative, organizare de seminarii.
 • Program de perfecţionare in domeniul gerontopsihiatriei pentru medici de familie, asistente sociale, studenţi la Facultatile de Medicina, Psihologie, asistenta Sociala.

Societatea Română Alzheimer a fost una dintre primele organizaţii neguvernamentale infinitate in România, după 1989, care s-a ocupat cu îngrijirea vârstnicilor si este singura organizaţie cu un obiectiv de înalta specificitate si anume sprijinirea celei mai defavorizate in cadrul acestui grup populational-pacienti si familiile pacienţilor suferinzi de maladia Alzheimer ca si de alte tipuri de demente.

Proiect ELMI

Descriere:

Proiectul ”ENHANCING LABOUR MARKET INTEGRATION OF ELDERLY FAMILY CARERS THROUGH SKILLS IMPROVING” (ELMI) este un proiect Leonardo da Vinci Transfer de Inovatie si face parte din Programul Invatare pe tot parcursul vietii.

Durata:

Durata proiectului ELMI este de 2 ani: 01.03.2014 – 28.02.2016

Finantare:

Este finanțat de Comisia Europeana prin Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale din Romania. Consortiul este format din 7 parteneri din 5 tari: Romania, Italia, Austria, Polonia si Cehia.

Parteneri:

 • Asociatia Habilitas (Centru de resurse si formare profesionala – Coordonatorul proiectului ELMI)
 • Anziani e Non Solo Societa Cooperativa (Italia/Romania)
 • Confederatia Caritas Romania (Romania)
 • E.N.T.E.R. (Reteaua Europeana pentru Transferul si Exploatarea Rezultatelor Proiectelor Uniunii Europene – Austria)
 • Universitatea din Lodz (Polonia)
 • E.R.A. (Evropska Rozvojova Agentura – Republica Ceha)

Sursa: http://www.elmiproject.eu/despre-elmi/

 

SRA pe Facebook