Societatea Română Alzheimer desfăşoară în prezent următoarele programe:

Proiect INDEED

Obiectivul principal al proiectului INDEED este îmbunătățirea îngrijirii demenței în regiunea Dunării și contribuția la implementarea strategiilor naționale privind demența în scopul creșterii calității vieții persoanelor suferinde de această maladie și a îngrijitorilor acestora.

Proiectul a început în 01-07-2018 și va fi finalizat în 30-06-2021

[mai multe detalii…]

Proiect SUCCESS

Proiectul SUCCESS are ca obiectiv dezvoltarea unei aplicații inovatoare care va permite îngrijitorilor formali și informali să învețe strategii și sa dezvolte abilitați de comunicare cu persoanele care suferă de demență. Pentru a oferi o metodă de predare și orientare interesantă și inovativă, SUCCESS va sprijini utilizatorul printr-un avatar care să permită interacțiuni (instruiri și jocuri de rol) plăcute între utilizator și caracterul fictiv. Conversațiile live cu un avatar cu demență vor permite scenarii realiste cu o orientare practică pentru o mai bună integrare a învățării.

Data începerii contractului: 14/06/2017

Data încheierii contractului: 29/02/2020

[mai multe detalii…]

Proiect Sănătatea mintală – prioritate pe agenda publică!

În perioada 31 octombrie 2018 – 27 februarie 2020, Societatea Română de Sprijin a Vârstnicilor și a Suferinzilor cu Afecțiuni de tip Alzheimer, în calitate de lider de parteneriat, derulează împreună cu Asociația Habilitas – CRFP proiectul „Sănătatea mintală – prioritate pe agenda publică!” (Cod proiect: 112591), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.

Obiectivul general al proiectului este de a formula și de a promova politici alternative la Legea Sănătății Mintale (Legea 487/2002 republicată în 2012), cu accent pe demențe.

Data începerii contractului:31/10/2018

Data încheierii contractului: 27/02/2020

[mai multe detalii…]

Proiect Proiect Story 2 Remember

Utilizarea dramei și a artei povestirii în îngrijirea pacienților cu demență
Durată: 01.10.2018 – 30.09.2020
Număr contract: 2018-1-RO01-KA204-049556
Acțiunea cheie: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Tipul acțiunii: Partneriat strategic pentru educația adulților

Data începerii contractului:01/10/2018

Data încheierii contractului: 30/09/2020

[mai multe detalii…]

SRA pe Facebook