De ce un Centru al Memoriei?

Problema care a condus la înființarea acestui Centru a fost identificarea calității dramatic scăzute a vieții vârstnicilor cu maladia Alzheimer și a familiilor acestora. Cauzele sunt netratatrea la timp a bolii și neintegrarea bolnavilor într-un program specializat de îngrijire și suport. Evaluarea a fost realizată în cadrul programului medical desfășurat de noi.

Din 2002, boala a fost recunoscută ca handicap, iar persoanele suferinde beneficiază de un ajutor material pentru obținerea autonomiei la domiciliu și în vederea prevenirii instituționalizării persoanei în fazele medii de boală.

Activitatea Centrului Memoriei este aceea a unui centru pentru depistarea, diagnosticul și tratamentul tulburărilor cognitive. Față de un cabinet obișnuit, Centrul Memoriei se remarcă prin echipa multidisciplinară alcătuită din medici psihiatri, psihologi, neurologi, care pot realiza o evaluare completa cu stabilirea diagnosticului corect și precoce al demențelor. Acest lucru este foarte important deoarece:

 • Permite diagnosticul diferențial al demenței de alte boli care pot fi tratate și care sunt potențial reversibile (depresie, hipotiroidie, hipovitaminoză B12 etc)
 • Permite pacientului și familiei luarea unor măsuri legale de protecție până la pierderea capacității de decizie
 • Permite planificarea financiară a viitorului familiei și pacientului
 • Permite pacientului să hotărască împreună cu familia care ar fi cea mai potrivită metodă de îngrijire
 • Permite pacientului să își organizeze viața în cunoștință de cauză
 • Familiile bolnavilor vor fi consiliate și sprijinite în îngrijirea acestora
Centrul Memoriei a fost permanent îmbunătățit cu noi secțiuni referioare la:
 • Consilierea familiilor
 • Grupuri de suport pentru familii
 • Linie telefonică pentru consiliere
 • Activități educaționale pentru studenții de la facultățile de medicină și psihologie, pentru medicii rezidenți în psihiatrie, neurologie, geriatrie și medici de familie, ca și pentru supraspecializarea neurologilor, psihiatrilor, geriatrilor, medicilor specialiști în domeniul psihiatriei vârstnicilor
 • În cadrul CentruluiMemoriei s-a elaborat metodologia de evaluare clinică a pacienților cu tulburări cognitive, ceea ce implică elaborarea unor tipuri de documente de evidență particulare
 • S-a elaborat protocolul de investigare neuropsihologică în acest ultim domeniu. Echipa de specialiști a realizat validarea unor instrumente unice (Scala Adenbrooke, Bateria Geriatric Mental State, investigații neuropsihologice adaptate)
 • Centrul Memoriei este un centru pentru depistarea precoce, diagnosticul și tratamentul tulburărilor cognitive și-a început activitatea în octombrie 2000, fiind primul serviciu din țară cu acest fel de activitate. Principalul obiectiv al CM a fost crearea unui serviciu pilot specializat în diagnosticarea precoce a tulburărilor cognitive, îndeosebi a tulburărilor de tip demențial. În urma evaluării programelor desfășurate în perioada 1992-2000, respectiv Centrele de Zi pentru persoane suferinde de demență, îngrijire la domiciliu, ca și a nevoilor pacienților și familiilor lor, a rezultat ca o prioritate absolută, necesitatea recunoașterii precoce a bolii, cu instituirea cât mai rapidă a tratamentului, concomitent cu informarea și instituirea familiei privind strategiile de îngrijire pe termen lung. Centrul Memoriei reprezintă un program de parteneriat cu Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof Dr. Al. Obregia” și este inclus în organigrama spitalului. Această locație permite efectuarea celor mai diverse investigații, ca și accesul pacienților la specialiștii cu cea mai înaltă competență din domeniul psihiatriei, psihologiei, neurologiei, neurochirurgiei. Centrul Memoriei se definește ca o interfață între sistemul clasic de asistență medicală și serviciile comunitare de îngrijire. Prin publicitatea constantă făcută acestui centru și prin informarea populației și a medicilor de familie prin interviuri radio, TV și seminarii pe această temă, numărul de pacienți a crescut în timp ajungând la peste 8000 de persoane, ca și numărul celor care s-au prezentat la consultații în faze inițiale de boală, în care tratamentul este eficient. De asemenea, putem spune că am fost sprijiniți în activitate și de către măsurile luate de stat: din anul 2000 medicamentele necesare tratării acestei boli pot fi obținute gratuit, din anul 2001 boala Alzheimer este recunoscută ca handicap și familia poate obține un ajutor de îngrijitor pentru bolnav. Centrul Memoriei se bucură de aprecierea pacienților, serviciul fiind extrem de solicitat, numărul consultațiilor crescând progresiv de la an la an, de aproximativ doi ani există liste de așteptare de trei până la șase luni, cu toate acestea Centrul Memoriei nu face parte din rețeaua publică de sănătate.

SRA pe Facebook