logo_indeed

Proiect INDEED

Descriere:

Inovare în demență în regiunea Dunării

Ca o consecință a schimbărilor demografice, demența reprezintă o provocare societală în creștere în regiunea Dunării. Cu toate acestea, calitatea îngrijirii demenței este în urma standardelor europene în ceea ce privește cunoștințele, competențele și cooperarea profesioniștilor din domeniul sănătății, disponibilitatea serviciilor specifice și utilizarea tehnologiilor de asistență. Regiunea Dunării suferă, de asemenea, din cauza emigrării lucrătorilor din domeniul asistenței medicale.

Obiectivul principal al proiectului INDEED este îmbunătățirea îngrijirii demenței în regiunea Dunării și contribuția la implementarea strategiilor naționale privind demența în scopul creșterii calității vieții persoanelor suferinde de această maladie și a îngrijitorilor acestora.

Într-un efort colaborativ al partenerilor din 10 țări, INDEED propune crearea unor module de intervenție în ceea ce privește formarea și dezvoltarea competențelor pentru instituțiile implicate în îngrijirea demenței și membrii sau angajații acestora, inclusiv serviciile de sănătate și sociale, asociațiile profesionale, autoritățile guvernamentale, administrațiile publice și întreprinderile private.

Cele 3 module urmăresc următoarele: o instruire interdisciplinară (CAMPUS), un instrument prin care se va crea o rețea de îngrijire (CONNECT) și un serviciu de consultanță în afaceri (COACH).

Proiectul INDEED va spori competențele mai multor profesii care se angajează în îngrijirea demenței, va dezvolta colaborarea și coordonarea acestora, va îmbunătăți calitatea și furnizarea de servicii și va promova dezvoltarea unor facilități inovatoare de îngrijire și modele de afaceri.

Intervenția va fi oferită în format de învățare mixtă și va fi evaluată prin acțiuni pilot în patru țări. Acesta va fi diseminat grupurilor țintă menționate mai sus, inclusiv factorilor de decizie din domeniul sănătății și al factorilor sociali.

Proiectul INDEED este inovator, deoarece abordează simultan trei nevoi majore nesatisfăcute în îngrijirea demenței, oferă informații coerente și formare pentru toate grupurile profesionale relevante și combină formatele tradiționale de învățare cu tehnologia educațională online.

Proiectul INDEED este, de asemenea, pionier prin promovarea transferului de cunoștințe transfrontalier și prin schimbul de bune practici în domeniul asistenței medicale.

Proiectul a început în 01-07-2018 și va fi finalizat în 30-06-2021

Budget în Euro

Total: 1726514,27

Contribuția ERDF: 1.411.700,61

Contribuția IPA: 55.836,5

Contribuția ENI: 0

Apel de proiecte: 2

Prioritatea:

Regiunea Dunării inovatoare și responsabilă din punct de vedere social

Obiectiv specific:

Creșterea competențelor pentru inovare socială și de afaceri

Sursa: http://www.interreg-danube.eu/indeed

 

SRA pe Facebook