logo_success

Proiect SUCCESS

Descriere:

Cod proiect: AAL2017-AAL-2016-089-SUCCESS-1

Nr contractului: 48

Acronimul proiectului: SUCCESS

Titlul proiectului (în română): Strategii de comunicare eficienta și sprijin în gestionarea situațiilor de zi cu zi pentru persoanele implicate în îngrijirea dementei

Titlul proiectului (în engleză): Successful Caregiver Communication and Everyday Situation Support in dementia care

Data începerii contractului: 14/06/2017

Data încheierii contractului: 29/02/2020

Obiectivele proiectului

Proiectul SUCCESS definește următoarele obiective:

  1. Îndepărtarea stresului îngrijitorului prin sprijinirea acestuia în trei domenii de îngrijire diferite:
  2. dezvoltarea unor strategii de interacțiune și comunicare pentru îngrijitori pe care aceștia să le utilizeze cu persoana cu demență (PcD) în fiecare etapă a bolii;
  3. definirea și dezvoltarea unor strategii de îngrijire;
  4. oferirea de sprijin legat de activitățile practice și de petrecere a timpului liber.
  5. Creșterea bunăstării și a comunicării PcD prin îmbunătățirea relațiilor cu îngrijitorii lor și prin scăderea nivelului de stres în interacțiunea dintre aceștia.

Rezultate așteptate:

Rezultatul așteptat al proiectului SUCCESS este o aplicație inovatoare care va permite îngrijitorilor formali și informali să învețe strategii și să dezvolte abilități de comunicare cu PcD. Pentru a oferi o metodă de predare și orientare interesantă și inovativă, SUCCESS va sprijini utilizatorul printr-un avatar care să permită interacțiuni (instruiri și jocuri de rol) plăcute între utilizator și caracterul fictiv. Conversațiile live cu un avatar cu demență vor permite scenarii realiste cu o orientare practică pentru o mai bună integrare a învățării.

 

Pagina web a proiectuluihttp://www.success-aal.eu

 

Valoarea totală a contractului: 611.103,00 RON (135.800,00 EURO)

Proiectul SUCCESS (AAL-2016-089) este finanțat de Comisia Europeană ca parte a programului AAL (Active and Assisted Living Programme) și Agenții Naționale din Austria, Cipru, Norvegia și Romania

SRA pe Facebook