Utilizarea dramei și a artei povestirii în îngrijirea persoanelor cu demență

Durată: 01.10.2018 – 31.03.2021
Număr contract: 2018-1-RO01-KA204-049556
Acțiunea cheie: Cooperare pentru Inovare și Schimb de Bune Practici
Tipul acțiunii: Parteneriat Strategic Pentru Educația Adulților
Buget: 169,545 EUR

Parteneriat:

 • Societatea Română Alzheimer
 • Asociația Habilitas – Centrul de Resurse și Formare Profesională
 • The Gaiety School of Acting, The National Theatre School of Ireland
 • Alzheimer Bulgaria
 • Alzheimer Hellas
 • Universitatea Bournemouth, Marea Britanie

Ce ne propunem?

 • Îmbunătățirea competențelor profesioniștilor din domeniul sănătății și al asistenței sociale prin intermediul unui program educațional care are la bază drama creativă și arta povestirii (storytelling).
 • Îmbunătățirea abilităților de comunicare a membrilor familiei persoanelor cu demență prin dezvoltarea unui set de instrumente care are la bază arta povestirii și metode alternative de comunicare.
 • Îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu demență prin aceste instrumente.
 • Creșterea conștientizării sociale privind demența prin propunerea unor politici pentru construirea de comunități “dementia-friendly”.

Cui se adresează proiectul?

 • Profesioniștilor din domeniul sănătății și asistenței sociale care lucrează în domeniul demenței, centre de zi sau rezidențiale (asistenți sociali, psihologi, traineri, doctori, îngrijitori)
 • Membrilor familiei persoanelor cu demență
 • Persoanelor diagnosticate cu demență

Care sunt rezultatele proiectului?

Broșura

Broșura „Utilizarea artelor creative și a artei povestirii în sprijinirea persoanelor cu demență și a partenerilor de îngrijire ai acestora din Marea Britanie, Grecia, România, Bulgaria și Irlanda“

Broșura (varianta în română) se poate accesa printr-un click pe imagine.

Programul de formare

Dezvoltarea unui program de formare pentru profesioniști din domeniul sănătății și al asistenței sociale (Story2Remember) în vederea asigurării unui sprijin mai bun persoanelor vârstnice cu demență, având la bază drama creativă și arta povestirii.

Programul Story2Remember (varianta în română) se poate accesa printr-un click pe imagine.

Toolkit

Un set de instrumente pentru membrii familiei pentru îmbunătățirea comunicării cu persoanele cu demență prin arta povestirii și metode alternative de comunicare.

Setul de instrumente (varianta în română) se poate accesa printr-un click pe imagine.

Recomandări de politici

Recomandări de politici pentru a crea comunități “dementia – friendly” în vederea creșterii conștientizării cu privire la demență și integrare a instrumentelor precum artele creative în îngrijirea persoanelor cu demență.

Documentul (varianta în română) se poate accesa printr-un click pe imagine.

Evenimente de multiplicare a rezultatelor proiectului

Un seminar de advocacy Comunități și instituții “Dementia-friendly” în România și cinci workshop-uri de diseminare a rezultatelor organizate la finalizarea proiectului, în România, Bulgaria, Grecia, Marea Britanie și Irlanda

O parte din înregistrările evenimentului de multiplicare a rezultatelor proiectului din România (organizat în data de 27 Februarie 2021 de către Societatea Română Alzheimer) pot fi vizualizate aici:

Cătălina Tudose: Provocările și nevoile persoanelor cu demență Alzheimer și ale îngrijitorilor lor profesioniști și informali

Elena Bianca Pătlăgică: Abordări inovatoare în îngrijirea demenței: exemple de bună practică

Andreea Vasile: Utilizarea dramei și a artei povestirii în îngrijirea persoanelor cu demență, prezentarea proiectului Erasmus+

Ioana Căciulă: Program de formare pentru profesioniștii din domeniul sănătății și al asistenței sociale în vederea asigurării unui sprijin mai bun persoanelor vârstnice cu demență, având la bază drama creativă și arta povestirii (Rezultat intelectual 2)

Unde pot să găsesc mai multe informații?
www.story2remember.eu
https://www.facebook.com/Story2Remembereu-2755122748046139/
https://twitter.com/Story2rememberE

Toate rezultatele proiectului se pot accesa gratuit în engleză și pe site-ul Universității Bournemouth, partener în proiect, aici.

Disclaimer:
“Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.”

SRA pe Facebook